Visuel firmaidentitet

Firmaets visuelle identitet er ikke bare pynt. Den signalerer, hvem man er som virksomheden; Hvordan fremstår man i sin kommunikation, dvs. logo, brevpapir, brochuremateriale, hjemmeside mv. Den visuelle identitet medvirker til at skabe troværdighed over for potentielle og eksisterende kunder og positionere virksomheden i forhold til konkurrenter og andre i firmaets omverden.

Den visuelle identitet medvirker til at beskrive firmaets personlighed f.eks. dygtig, erfaren, serviceorienteret. Altså næsten som var en person man profilerede over for dennes omverden.

Ofte beskrives retningslinjerne for virksomhedens visuelle identitet i en designguide. Dvs. en manual der konkret beskriver regler for design af f.eks. brevpapir, brochure, hjemmeside, og regler for brug af logo, farver og typografi. Formålet er at ensarte og dermed styrke firmaets grafiske udtryk og give mulighed for at holde tråden, hvis en endnu ikke beskrevet type publikation skal designes.

I en rekrutteringssituation medvirker firmaets visuelle udtryk til at kandidaterne med det bedste match, søger virksomheden. En visuel identitet kan også sammenlignes med en persons dresscode: En advokat går ikke med træningstøj i en kundesituation og bageren tager ikke mekaniker kedeldragt på på arbejdet 🙂