.


BOG, ILLUSTRATION OG PLAKAT

.

Det Grønlandske Hus – Livline til verden
Opgaven:
Rapporten, Livline til verden, skulle designes og illustreres som A4 hardback, med fokus på at signalere seriøsitet og bryde teksten op. Illustrationsmaterialet var et enkelt foto af en smuk Grønlandsk klippe.

Studenterrådet ved Københavns Universitet – Studenterhåndbog til kommende studerende.
Opgaven: Layout, illustration og opsætning udformet med inspiration i briefing fra en gruppe studerende.

GGGG 6 feb ++ 2015 312
Skolelederen – Illustration til medlemsblad for skoleledere (2009)
Opgave: Idé og illustration til to artikler
Religionsfrihed eller tvang beskriver den svære balancegang det meget ofte er for skoleledere, at tilgodese flere religioner på samme skole.
Frihed, lighed og broderskab beskriver overvejelser om graden af social fundering i det danske samfund er en vigtig kvalifikation i forbindelse med ansættelse af skolelærer?
GGGG 6 feb ++ 2015 39

Dolenio – skiltning hos alle A-apoteker for gigtmedicin Glucosamin
Opgave: Idé og layout til skiltning af at det nu bliver nemmere at tage din gigtmedicin. Målgruppen er gigtpatienter over 60 år.

Glucosamin til WP

The Story of Work – teater i Huset i Magstræde
Alternativt teater med sjove og interessante vinkler på nutidens ofte meget identitetsskabende og stressende arbejdsliv.
Opgave: Idé og illustration til plakat sat rundt om i Københavns bybillede.

GGGG 6 feb ++ 2015 313

Opgave løst i forbindelse med newbizz GGGG 6 feb ++ 2015 319
TIL TOP

TIL
Visuel identitet
Illustration og plakat
Web
Logo
Emballage